Slider

Tổng quan sự kiện I40 Summit 2018

BAN CHỈ ĐẠO HỘI THẢO

Lãnh đạo Chính phủ Ban Kinh tế Trung ương trực tiếp chỉ đạo:

Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 – Industry Summit 2018 được sự chỉ đạo trực tiếp của Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Nguyễn Văn Bình
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Xem thêm các thành viên Ban chỉ đạo Hội Thảo

DIỄN GIẢ TẠI SỰ KIỆN NĂM 2018

Diễn đàn cấp cao – Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 quy tụ nhiều diễn giả là các lãnh đạo bộ, ban, ngành; các chuyên gia về công nghiệp thông minh, các CIO, CSO, các chuyên gia về CNTT cùng tham gia thảo luận và cập nhật về chiến lược phát triển và ứng dụng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, các giải pháp, kinh nghiệm thực tiễn sẽ được chia sẻ nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp/tổ chức tối ưu hóa, nâng cao hiệu suất công việc.

Ông Chu Ngọc Anh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Ông David S. Aikman
Ông David S. Aikman, Trưởng Đại diện tại Trung Quốc, Thành viên Ban điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF)
Ông Alistair Nolan
Chuyên gia phân tích chính sách cao cấp, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)
Ông Ousmane Dione
Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Ông Albert Antoine
Chuyên gia tư vấn cao cấp về AI và công nghệ
Ông Fernando Santiago
Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hiệp Quốc (UNIDO)

ĐIỂM NHẤN TRIỂN LÃM

Triển lãm quốc tế về Công nghệ thông minh hứa hẹn sẽ đem đến cho khách tham dự những trải nghiệm mới mẻ với các ứng dụng công nghệ và sản phẩm công nghiệp thông minh từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu như: Nhà máy thông minh, Tự động hoá, In 3D, AI & Robot học, Cảm biến thông minh, Big Data, Block chain,  An ninh mạng, Công nghiệp Internet vạn vật, e-KYC,  Điện toán đám mây,  Thiết bị di động, Công nghệ xác thực, giải pháp nâng cao trải nghiệm khách hàng, …

CHỦ TRÌ

CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP

ĐỒNG TỔ CHỨC

CÁC NHÀ TÀI TRỢ TẠI SỰ KIỆN NĂM 2018

TÀI TRỢ CHÍNH

   

TÀI TRỢ KIM CƯƠNG

     

TÀI TRỢ HỘI THẢO

ĐỒNG TÀI TRỢ

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO TRUYỀN THÔNG