Thank you for your interest at Industry Summit 4.0 Conference & Expo 2018. Please complete this Registration Form.

Our customer service department will contact you once receipt of your registration form.

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đăng ký tham dự Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 2018.
Xin vui lòng điền đầy đủ các thông tin trong Mẫu đơn đăng ký này và gửi lại cho Ban Tổ chức. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách ngay sau khi nhận được Mẫu đơn đăng ký.

For registration guidance, please contact Ms. Han Nguyen at +84 973 466 428 | Email: han.nguyen@iecgroup.com.vn

Để được hướng dẫn thêm trong quá trình đăng ký, vui lòng liên hệ Ms. Nguyễn Ngọc Hân (Di động 0973 466 428 | Email: han.nguyen@iecgroup.com.vn)

All fields with (*) are required | Các mục có dấu (*) bắt buộc điền đầy đủ thông tin

DELEGATE INFORMATION | THÔNG TIN ĐẠI BIỂU THAM DỰ

Delegate 1 - Đại biểu thứ nhất

Gender / Giới tính
Male/NamFemale/Nữ

Full Name / Họ tên (*)

Company / Công ty (*)

Business Title / Chức danh (*)

Tel/Điện thoại

Mobile / Di động (*)

E-mail (*)

Service Package / Dịch vụ đăng ký (*)

 

Delegate 2 - Đại biểu thứ hai

Gender / Giới tính
Male/NamFemale/Nữ

Full Name / Họ tên

Company / Công ty

Business Title / Chức danh

Tel/Điện thoại

Mobile / Di động

E-mail

Service Package / Dịch vụ đăng ký

 

Thank you for your registration | Cảm ơn Quý khách đã đăng ký tham dự !
If you have any queries, please contact us at / Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0973 466 428 | han.nguyen@iecgroup.com.vn