Ông Alistair Nolan

Alistair Nolan là một nhà phân tích chính sách cấp cao trong Ban giám đốc khoa học, công nghệ và đổi mới của OECD. Trong hai năm qua, Ông Nolan đã quản lý OECD trong việc kiểm tra tác động của công nghệ mới lên sản xuất, là tựa đề của cuốn sách “Cuộc cách mạng sản xuất kế tiếp: Những ảnh hưởng đối với chính phủ và kinh doanh” năm 2017. Hiện tại Ông đang làm việc trên các khía cạnh khác nhau của chính sách công đối với Trí tuệ nhân tạo. Một công việc gần đây khác mà ông thực hiện đã kiểm tra được vai trò của tài sản vô hình trong đổi mới và tăng trưởng, là tựa đề cho cuốn sách “Hỗ trợ đầu tư vào vốn kiến thức, tăng trưởng và đổi mới”. Trong vòng một vài năm, Ông đã chuyên về đánh giá tất cả các khía cạnh của chính sách công đối với các đối tác trong kinh doanh

Ông Alistair Nolan
Chuyên gia phân tích chính sách cao cấp, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)

Ngoài ra, Ông Nolan còn giúp OECD phát hành ấn phẩm hàng đầu về “Nuôi dưỡng Doanh nhân” năm 1998 và chỉnh sửa hai cuốn sách của OECD về việc ấp ủ kinh doanh. Ông còn là tác giả của cuốn sách phát hành bởi OECD năm 2003 “Doanh nhân và Phát triển kinh tế địa phương”, viết về sự đánh giá kiến thức trong lĩnh vực khởi nghiệp và đưa ra chương trình chi tiết và hướng dẫn chính sách cho chính quyền trung ương và địa phương. Bên cạnh đó, Ông Nolan cũng chuyên về đánh giá chính sách công, và là biên tập viên – đồng tác giả của ấn phẩm OECD 2005 “Đánh giá phát triển kinh tế địa phương và việc làm: Cách đánh giá những gì hoạt động trong các chương trình và chính sách”. Trong ba năm, ông Nolan đã làm việc trong Ban Giám đốc Giáo dục của OECD để phát triển một chương trình để đo lường khách quan các kỹ năng chung của dân số trong độ tuổi lao động ở các nước OECD (Chương trình Đánh giá Quốc tế về Năng lực Người lớn – PIAAC). PIAAC cung cấp một bộ dữ liệu duy nhất để kiểm tra mối quan hệ giữa chứng khoán và phân phối các kỹ năng dành cho người lớn và một loạt các kết quả kinh tế, việc làm và xã hội. Trước khi gia nhập OECD, Mr.Nolan đã làm việc cho Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO), nơi ông đã có nhiều bài viết về nghiên cứu, chính sách và thiết kế hợp tác kỹ thuật.

Chủ đề dự kiến: Những tác động của cuộc CMCN lần thứ tư và những khuyến nghị cho Việt Nam

Một cuộc cách mạng sản xuất tiếp theo sẽ diễn ra do sự phát triển đồng loạt của công nghệ. Những công nghệ mới này bắt đầu từ các công nghệ kỹ thuật số (in 3D, Internet Vạn vật, robot tiên tiến), các công nghệ mới (sinh học hoặc nền tảng nano) cho tới các quy trình mới (sản xuất theo định hướng dữ liệu, trí thông minh nhân tạo, sinh học tổng hợp). Bài trình bày này sẽ xem xét đến các phân nhánh kinh tế và chính sách của một tập hợp các công nghệ có thể có ảnh hưởng quan trọng đối với sản xuất trong thời gian tới (đến khoảng năm 2030). Khi các công nghệ này chuyển đổi sản xuất, chúng sẽ tạo ra những kết quả không tưởng về năng suất, việc làm, kỹ năng, mức thu nhập, thương mại, phúc lợi và môi trường. Những công nghệ này sẽ tạo ra một loạt các thách thức về chính sách ở các nền kinh tế phát triển và đang phát triển.

Trong bài thuyết trình này, Ông Nolan sẽ đề cập tới một ấn phẩm gần đây của OECD “Cuộc cách mạng sản xuất mới: Những ảnh hưởng đối với Chính phủ và doanh nghiệp” và đồng thời phản ánh sự chuyển đổi này có ngụ ý gì đối với chính sách của một nước như Việt Nam.