LÝ DO NÊN THAM DỰ SỰ KIỆN

Mong muốn giao lưu, trao đổi về những vấn đề cấp thiết cũng như cập nhật những xu hướng mới nhất trong công nghiệp 4.0?

Hãy tham gia ngay Diễn đàn cấp cao – Triển Lãm quốc tế về Công nghiệp thông minh 2018 – Sự kiện đáng chú ý nhất trong năm để có cơ hội:

 CẬP NHẬT VÀ THẢO LUẬN thực trạng triển khai nền công nghiệp 4.0 tại Việt Nam và những xu hướng mới nhất trong ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực kinh tế – xã hội.

KHÁM PHÁ VÀ TRẢI NGHIỆM các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông minh từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu.
 GẶP GỠ VÀ TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP wùng các lãnh đạo cấp cao, CIOs, CTOs, CSOs, chia sẻ cơ hội hợp tác, truyền cảm hứng.

NỘI DUNG THẢO LUẬN NỔI BẬT

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Diễn đàn cấp cao – Triển lãm Quốc tế về công nghiệp 4.0 dự kiến sẽ đón sự tham gia của hơn 800+ đại biểu cấp cao bao gồm lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ các Bộ Ngành, Trung ương và địa phương tham dự các phiên hội thảo và hơn 1500+ đại biểu từ các Vụ Cục.. trực thuộc các Bộ ngành, lãnh đạo các địa phương, đại diện từ các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, và các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự triển lãm.