LÝ DO NÊN TÀI TRỢ?

Mong muốn nâng cao nhận diện thương hiệu, tạo dựng quan hệ và kết nối với đối tác cũng như khách hàng mục tiêu?

Tham dự ngay sự kiện:

DIỄN ĐÀN CẤP CAO – TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ

CÔNG NGHIỆP 4.0

để tìm kiếm cơ hội phát triển và thiết lập quan hệ đối tác với các lãnh đạo đầu ngành cùng khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực công nghiệp thông minh.

>> Chi tiết Gói tài trợ

KHÁCH HÀNG/ ĐỐI TÁC TIỀM NĂNG

THAM GIA NGAY!

Đăng ký Tài trợ
Cô Nguyễn Vân Anh
Tổng Giám Đốc - Công Ty IEC
Cố định: 024 666 32450
Di động: 0906 061 688
Email: anh.nguyen@iecgroup.com.vn
Đăng ký Diễn thuyết
Cô Nguyễn Thị Thuỳ Dung
Di động: 0977 837 504
Email: dung.nguyen@iecgroup.com.vn
Đăng ký Tham dự
Cô Nguyễn Ngọc Hân
Phụ trách Đăng ký Tham dự - Công Ty IEC
Cố định: 024 6663 2452
Di động: 0973 466 428
Email: han.nguyen@iecgroup.com.vn