Hội thảo về xu hướng công nghệ 4.0

NGÀY 2
Thứ Sáu, 13/7/ 2018 | Khách sạn JW Marriott, Hà Nội

NHỮNG XU HƯỚNG LỚN CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
LẦN THỨ 4: NHẬN DIỆN TÁC ĐỘNG VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆT NAM

13:00 – 18:00| Diễn ra song song với Hội thảo Chuyên đề 2, 3, 4

 

13:00

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU & THAM QUAN TRIỂN LÃM

13:30

TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
Đại diện Ban Tổ chức

13:35

PHÁT BIỂU KHAI MẠC VÀ ĐỀ DẪN HỘI THẢO
Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ

13:50

PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI SỨ QUÁN Ô-XTRÂY-LIA TẠI VIỆT NAM
Đại sứ Ô-Xtrây-lia tại Việt Nam

14:05

Xu hướng chính về kĩ thuật số: Hướng tới kỷ nguyên của chuyển đổi công nghệ và các xu hướng mang lại thách thức và tạo cơ hội cho Việt Nam
TS. Stefan Hajkowicz
TS. Lucy Cameron, Data61, CSIRO, Australia

14:25

Đề xuất định hướng chiến lược về phát triển các ngành khoa học công nghệ của Việt Nam phù hợp với xu thế vận động của CMCN 4.0
GS.TS. Nguyễn Quang Liêm
, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy ,Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

14:45

PHIÊN THẢO LUẬN 1

Điều hành: Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

 • Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Lãnh đạo Đại sứ quán Ô-xtrây-lia tại Việt Nam

 • GS.TS. Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy ,Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 • TS. Stefan Hajkowicz, Data61, CSIRO, Australia

 • TS. Lucy Cameron, Data61, CSIRO, Australia

 • Ông Vũ Trường Ca, Chủ tịch Lina Network

 • GS. Jan Liphardt, Đại học Stanford (Hoa Kỳ)

15:30

TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO

15:50

Một số nhiệm vụ và giải pháp phát triển chính phủ điện tử tại Việt Nam giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025
Ông Ngô Hải Phan
, Cục trưởng Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ

16:10

Xu hướng chuyển đổi số & các mô hình kinh doanh mới
TS. Robert Pepper
, Giám đốc Khối Kế hoạch và Chính sách kết nối toàn cầu, Facebook

16:30

Khuyến nghị về chính sách phát triển kinh tế số
Bà Mariam Jaafar
, Thành viên Ủy ban Kinh tế tương lai Singapore, Giám đốc điều hành Boston Consulting Group

16:50

Giải pháp về nền tảng kết nối vạn vật IoT toàn diện cho hạ tầng trung tâm dữ liệu cũng như hạ tầng IT trong tương lai 


Ông Nguyễn Tuấn Anh
, Giám đốc giải pháp, Trung tâm ứng dụng khu vực Trung tâm dữ liệu – Khu vực Đông Dương, Bộ phận IT – Công ty Schneider Electric

17:10

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển hạ tầng thông tin cho phát triển kinh tế số
Ông Sreenidhi Thubanakere
, Giám đốc, Khối Tư vấn Quản trị, PwC khu vực Đông Nam Á

17:30

PHIÊN THẢO LUẬN 2

Đồng chủ trì điều hành:
– Đại điện Bộ Khoa học và Công nghệ
– Ông Ngô Hải Phan
, Cục trưởng Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

 • Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ

 • Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và đầu tư

 • Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc giải pháp, Trung tâm ứng dụng khu vực Trung tâm dữ liệu – Khu vực Đông Dương, Bộ phận IT – Công ty Schneider Electric

 • TS. Robert Pepper, Giám đốc Khối Kế hoạch và Chính sách kết nối toàn cầu, Facebook

 • Bà Mariam Jaafar, Thành viên Ủy ban kinh tế tương lai Singapore, Giám đốc điều hành Boston Consulting Group

 • Ông Sreenidhi Thubanakere, Giám đốc, Khối Tư vấn Quản trị, PwC khu vực Đông Nam Á

 • PGS.TS. Thatchavee Leelawat, Phó Hiệu trưởng Đại học ĐH Mahidol (Thái Lan)

18:00

KẾT THÚC HỘI THẢO