Hội thảo về Sản xuất thông minh

NGÀY 2
Thứ Sáu, 13/7/ 2018 | Khách sạn JW Marriott, Hà Nội

PHÁT TRIỂN NỀN SẢN XUẤT THÔNG MINH: TẦM NHÌN VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
13:00 – 17:30 | Diễn ra song song với Hội thảo Chuyên đề 1, 2, 4

 

13:00

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU & THAM QUAN TRIỂN LÃM

13:30

TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
Đại diện Ban Tổ chức

13:35

PHÁT BIỂU KHAI MẠC VÀ ĐỀ DẪN HỘI THẢO
Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương

13:50

PHÁT BIỂU & BÁO CÁO CHÍNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
Chủ đề dự kiến:Đánh giá mức độ sẵn sàng tiếp cận và tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Việt Nam và các đề xuất chính sách
Trình bày: Đại diện Bộ Công thương

14:05

Kinh nghiệm quốc tế về triển khai công nghiệp 4.0
Ông Jonathan Ng
, Tổng Giám đốc Trung tâm Năng lực số (DCC), McKinsey & Co Singapore

14:25

Mô hình sản xuất chất lượng cao ứng dụng công nghệ 4.0 của VinFast
Ông Võ Quang Huệ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VinGroup – Phụ trách VinFast

14:45

Ứng dụng công nghệ số và công nghệ 4.0 trong tối ưu hoá lợi nhuận
Bà Nirupa Chander
, Giám đốc Ban Dịch vụ số, ABB Singapore

15:05

TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO

15:20

Nắm bắt cơ hội từ Cách mạng công nghiệp 4.0
Ông Elvin Ng
, Tổng Giám đốc phụ trách nhóm giải pháp Internet Công nghiệp, Advantech khu vực Đông Nam Á

15:40

Khai thác tiềm năng của nền Công nghiệp 4.0
Ông Guru Mallikarjuna
, Tổng Giám đốc, Tập đoàn Bosch

16:00

Nhà máy số – con đường hướng tới nền công nghiệp 4.0
Ông Tindaro Danze
, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc phụ trách lĩnh vực Công nghiệp, Siemens Việt Nam

16:20

Quản trị rủi ro và tuân thủ về phát triển giải pháp thông minh trong IIoT
Ông Stanley Eu, Giám đốc khu vực Đông Nam Á , Parasoft

16:40

Tối ưu hoá vận hành thông qua sản xuất thông minh
Ông Louis LOH Tze Wei
, Giám đốc phụ trách về giải pháp sản xuất, Dassault Systèmes khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

17:00

THẢO LUẬN

Điều hành: Đại diện Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

  • Lãnh đạo Bộ Công thương

  • Ông Jonathan Ng, Tổng Giám đốc Trung tâm Năng lực số (DCC), McKinsey & Co Singapore

  • Ông Võ Quang Huệ, Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn VINGROUP

  • Ông Elvin Ng, Tổng Giám đốc phụ trách nhóm giải pháp Internet Công nghiệp, Advantech khu vực Đông Nam Á

  • Ông Guru Mallikarjuna, Tổng Giám đốc, Bosch Việt Nam

  • Ông Louis LOH Tze Wei, Giám đốc phụ trách về giải pháp sản xuất, Dassault Systèmes khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

17:30

KẾT THÚC HỘI THẢO