ĐIỂM NHẤN HỘI THẢO

Trong năm 2018, sau gần một năm triển khai Chỉ thị phát triển công nghiệp 4.0 của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam đã và đang đạt được những thành tựu mới góp phần tạo tiền đề cho việc phát triển rộng rãi những ứng dụng của nền công nghiệp 4.0 đến mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội.

Việc tiếp cận các thành tựu cách mạng sản xuất mới trong xu hướng hội nhập với nền kinh tế thế giới sẽ trở thành công cụ đắc lực giúp Việt Nam tham gia hiệu quả chuỗi giá trị toàn cầu và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế, Cách mạng công nghiệp 4.0 vừa mang lại cơ hội lớn cũng như thách thức cho nền công nghiệp Việt Nam. Công nghệ số hóa đã được ứng dụng mạnh mẽ trong công nghiệp, dịch vụ giúp doanh nghiệp tăng năng suất lao động, từ đó tiết kiệm chi phí, mang lại lợi ích đáng kể cho Nhà nước, doanh nghiệp và cả người tiêu dùng. Tuy nhiên Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng đặt ra nhiều thách thức yêu cầu Nhà nước và doanh nghiệp cần phải mạnh dạn đổi mới như xây dựng hành lang pháp lý chặt chẽ cho nền công nghiệp số hóa, đào tạo và bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng tạo đột phá để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh đó, Hội thảo quốc tế về Công nghiệp 4.0 2018 đưa ra bàn luận chủ đề “TẦM NHÌN VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỘT PHÁ TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4”.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

MỘT SỐ CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN NỔI BẬT