CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

CHƯƠNG TRÌNH DIỄN ĐÀN CẤP CAO
TẦM NHÌN VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỘT PHÁ
TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4

NGÀY 1
Thứ Năm, 12/7/ 2018 | Trụ sở Chính phủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ TRƯỞNG BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP VÀ DIỄN GIẢ QUỐC TẾ
* Đồng chủ trì:

– Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
– Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban KTTW

* Tham gia:

– Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, NHNN Việt Nam, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, UBND Thành phố Hà Nội;
– Lãnh đạo 40-50 doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế tham gia triển lãm;
– 15 diễn giả quốc tế tiêu biểu;

* Thời gian: từ 16:00 – 18:00
* Địa điểm: Trụ sở Chính phủ

 

16:00

TIẾP ĐÓN ĐẠI BIỂU

16:30

TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ

16:40

PHÁT BIỂU CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

16:50

PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP THAM GIA TRIỂN LÃM VÀ CHUYÊN GIA QUỐC TẾ

(Dự kiến 8-10 ý kiến)

17:40

PHÁT BIỂU CỦA TRƯỞNG BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

17:50

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

18:00

KẾT THÚC BUỔI LÀM VIỆC

NGÀY 1
Thứ Năm, 12/7/ 2018 |
 | Khách sạn JW Marriott, Hà Nội

13:30 – 17:00

 

13:00

TIỆC COCKTAIL

13:30

ĐĂNG KÝ KHÁCH THAM QUAN

14:00 – 17:00

THAM QUAN TRIỂN LÃM VÀ KẾT NỐI KINH DOANH

TẦM NHÌN VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN “NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH” BỀN VỮNG
13:00 – 17:00

 

13:00

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU & THAM QUAN TRIỂN LÃM

13:30

TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
Đại diện Ban Tổ chức

13:35

PHÁT BIỂU KHAI MẠC VÀ ĐỀ DẪN
Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

13:50

Tầm nhìn và chính sách phát triển nông nghiệp thông minh: kinh nghiệm từ Lâm Đồng
TS. Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

14:10

Mô hình quản lý nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ cao
Ông Doron Lebovich
, Phó Đại sứ Israel tại Việt Nam

14:30

Công nghệ sạch hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững
Ông Ngô Minh Hải
, Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn TH

14:50

Turatti – Giải pháp công nghệ Italy trong sơ chế, chế biến rau, củ, quả nhiệt đới
Ông Nguyễn Văn Thành
, Đại diện Tập đoàn Turatti tại Đông Nam Á

15:10

TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO

15:30

Chính sách nâng cấp chuỗi giá trị lúa gạo thông minh bền vững gắn với biến đổi khí hậu tại vùng đồng bằng sông Cửu Long
TS. Jean Balié
, Trưởng nhóm chính sách nền tảng lương thực nông nghiệp, Viện nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI)

15:50

Nông nghiệp thông minh ở Nhật Bản
Ông Nguyễn Thanh Mộng
, Trưởng Bộ phận,Công ty Sorimachi Việt Nam

16:10

THẢO LUẬN

Điều hành: TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

THÀNH PHẦN KHÁCH MỜI:

 • Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và PTNT

 • TS. Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

 • Ông Doron Lebovich, Phó Đại sứ Israel tại Việt Nam

 • TS. Jean Balié, Viện nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) tại Việt Nam

 • Ông Nguyễn Văn Thành, Đại diện Tập đoàn Turatti tại Đông Nam Á

 • Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Tổng Giám Đốc, Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco

 • Ông Vũ Thạch Tâm, Giám đốc kỹ thuật, Lina Network

17:10

KẾT THÚC HỘI THẢO

TIỆC CHÀO MỪNG
DIỄN ĐÀN CẤP CAO & TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0
* Đồng chủ trì:

Đ/c Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương
Đ/c Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

* Thành phần đại biểu (có Giấy mời riêng):

– Lãnh đạo một số ban của Đảng: Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương.
– Lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương: Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, NHNN Việt Nam.
– Lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.
– Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
– Các thành viên Ban Chỉ đạo – Ban Tổ chức;
– 150 đại biểu đại diện các nhà tài trợ, doanh nghiệp, diễn giả quốc tế tham gia sự kiện.

* Thời gian: từ 18:00 – 21:00
* Địa điểm: Khách sạn JW. Marriott, Hà Nội.

 

18:00

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU VÀ TIỆC COCKTAIL

18:30

PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Đ/c Cao Đức Phát
, Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn cấp cao

18:40

PHÁT BIỂU ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC
Đ/c Mai Tiến Dũng
, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Đồng Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn cấp cao

19:00

Tiệc tối giao lưu

19:30

Trao Kỷ niệm chương từ Ban Tổ chức
Đại diện lãnh đạo các cơ quan đồng tổ chức thực hiện (Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, NHNN Việt Nam, UBND Thành phố Hà Nội) trao kỷ niệm chương cho các doanh nghiệp tham gia triển lãm, tài trợ cho sự kiện.

21:00

KẾT THÚC TIỆC TỐI

NGÀY 2

Thứ Sáu, 13/7/ 2018 | Khách sạn JW Marriott, Hà Nội

LỄ KHAI MẠC
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0
&
PHIÊN DIỄN ĐÀN CẤP CAO

TẦM NHÌN VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỘT PHÁ TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4

07:30 – 12:00

 

07:30

ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU

08:00

LỄ CẮT BĂNG KHAI MẠC TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0

Chủ trì và tham gia cắt băng khai mạc triển lãm:

– Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
– Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
– Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ
– Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội
– Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
– Đồng chí Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
– Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công thương
– Đồng chí Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

– Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông
– Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
– Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
– Và một số đồng chí lãnh đạo cấp cao (đang xác nhận).

08:10 – 08:30

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ CÁC ĐẠI BIỂU THAM QUAN MỘT SỐ GIAN HÀNG TRIỂN LÃM (Lịch trình và sơ đồ do Ban Tổ chức chuẩn bị)

PHIÊN DIỄN ĐÀN CẤP CAO

08:30

TRAO ĐỔI VỚI VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT – QUÁN QUÂN SÁNG TẠO CỦA UNDP

08:35

TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU THAM DỰ DIỄN ĐÀN CẤP CAO
Đại diện Ban Tổ chức

08:50

PHÁT BIỂU KHAI MẠC VÀ ĐỀ DẪN
Đồng chí Nguyễn Văn Bình
, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

09:05

BÁO CÁO CHÍNH SỐ 1
Chủ đề dự kiến: Đánh giá năng lực tiếp cận CMCN 4.0 của Việt Nam và đề xuất các cơ chế, chính sách
Diễn giả: Ông Chu Ngọc Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

09:25

BÁO CÁO CHÍNH SỐ 2

Chủ đề: Việt Nam và Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4
Diễn giả: Ông David S. Aikman
Trưởng Đại diện tại Trung Quốc, Thành viên Ban điều hành
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF)

09:45

BÁO CÁO CHÍNH SỐ 3
Chủ đề dự kiến: Những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và khuyến nghị cho Việt Nam
Diễn giả: Ông Alistair Nolan
, Chuyên gia phân tích chính sách cao cấp, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)

10:05

BÁO CÁO CHÍNH SỐ 4
Diễn giả: Ông Ousmane Dione
, Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB)

10:25

CHỤP ẢNH LƯU NIỆM

10:30

TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO

10:50 – 11:50

Phiên ĐỐI THOẠI VỀ CHÍNH SÁCH
“CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CHỦ ĐỘNG THAM GIA CMCN 4.0 CỦA VIỆT NAM”

(Điều hành: Ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

* Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội và chuyên gia quốc tế tham gia đối thoại:

1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
2. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban KTTW
3. Ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội
4. Ông David S. AikmanTrưởng Đại diện tại Trung Quốc, Thành viên Ban điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF)
5. Ông Albert Antoine, Chuyên gia tư vấn cao cấp về AI và công nghệ
6. Ông Fernando Santiago, Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hiệp Quốc (UNIDO)
7. Giáo sư Santosh Mehrotra, Đại học Jawaharlal Nehru, Ấn Độ

* Các diễn giả chính quốc tế tham gia trả lời các câu hỏi

1. Ông Alistair Nolan, Chuyên gia phân tích chính sách cao cấp, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)
2. Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

* Các Bộ trưởng tham gia đối thoại, trả lời các câu hỏi:

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
2. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
3. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
4. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
6. Lãnh đạo các Bộ, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam khi được chỉ định của Thủ tướng trả lời các câu hỏi có liên quan.

* Lãnh đạo các doanh nghiệp, chuyên gia nêu các vấn đề và tham gia trao đổi, đối thoại:
1. Các chuyên gia quốc tế và trong nước;
Bà Samia Melhem, Trưởng Ban Phát triển số, Ngân hàng Thế giới

Ông Michael Tan, Phó Chủ tịch & Tổng Giám đốc, BCG Singapore
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân Đội (Viettel)

2. Lãnh đạo các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia sự kiện:VNPT, TH True Milk, PVN, ABB, Facebook, Lina Network…

11:50

PHÁT BIỂU ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
Ông
Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

12:05

TUYÊN BỐ KẾT THÚC PHIÊN DIỄN ĐÀN CẤP CAO VÀ GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CÁC PHIÊN HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ BUỔI CHIỀU
Đại diện Ban Tổ chức

12:15

KẾT THÚC PHIÊN DIỄN ĐÀN CẤP CAO

(Chương trình Hội thảo dự kiến)

CÁC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ

NHỮNG XU HƯỚNG LỚN CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP
LẦN THỨ 4: NHẬN DIỆN TÁC ĐỘNG VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆT NAM

13:00 – 18:00| Diễn ra song song với Hội thảo Chuyên đề 2, 3, 4

 

13:00

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU & THAM QUAN TRIỂN LÃM

13:30

TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
Đại diện Ban Tổ chức

13:35

PHÁT BIỂU KHAI MẠC VÀ ĐỀ DẪN HỘI THẢO
Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ

13:50

PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI SỨ QUÁN Ô-XTRÂY-LIA TẠI VIỆT NAM
Đại sứ Ô-Xtrây-lia tại Việt Nam

14:05

Xu hướng chính về kĩ thuật số: Hướng tới kỷ nguyên của chuyển đổi công nghệ và các xu hướng mang lại thách thức và tạo cơ hội cho Việt Nam
TS. Stefan Hajkowicz
TS. Lucy Cameron, Data61, CSIRO, Australia

14:25

Đề xuất định hướng chiến lược về phát triển các ngành khoa học công nghệ của Việt Nam phù hợp với xu thế vận động của CMCN 4.0
GS.TS. Nguyễn Quang Liêm
, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy ,Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

14:45

PHIÊN THẢO LUẬN 1

Điều hành: Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

 • Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Lãnh đạo Đại sứ quán Ô-xtrây-lia tại Việt Nam

 • GS.TS. Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy ,Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 • TS. Stefan Hajkowicz, Data61, CSIRO, Australia

 • TS. Lucy Cameron, Data61, CSIRO, Australia

 • Ông Vũ Trường Ca, Chủ tịch Lina Network

 • GS. Jan Liphardt, Đại học Stanford (Hoa Kỳ)

15:30

TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO

15:50

Một số nhiệm vụ và giải pháp phát triển chính phủ điện tử tại Việt Nam giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025
Ông Ngô Hải Phan
, Cục trưởng Cục kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ

16:10

Xu hướng chuyển đổi số & các mô hình kinh doanh mới
TS. Robert Pepper
, Giám đốc Khối Kế hoạch và Chính sách kết nối toàn cầu, Facebook

16:30

Khuyến nghị về chính sách phát triển kinh tế số
Bà Mariam Jaafar
, Thành viên Ủy ban Kinh tế tương lai Singapore, Giám đốc điều hành Boston Consulting Group

16:50

Giải pháp về nền tảng kết nối vạn vật IoT toàn diện cho hạ tầng trung tâm dữ liệu cũng như hạ tầng IT trong tương lai 


Ông Nguyễn Tuấn Anh
, Giám đốc giải pháp, Trung tâm ứng dụng khu vực Trung tâm dữ liệu – Khu vực Đông Dương, Bộ phận IT – Công ty Schneider Electric

17:10

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển hạ tầng thông tin cho phát triển kinh tế số
Ông Sreenidhi Thubanakere
, Giám đốc, Khối Tư vấn Quản trị, PwC khu vực Đông Nam Á

17:30

PHIÊN THẢO LUẬN 2

Đồng chủ trì điều hành:
– Đại điện Bộ Khoa học và Công nghệ
– Ông Ngô Hải Phan
, Cục trưởng Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

 • Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ

 • Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và đầu tư

 • Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc giải pháp, Trung tâm ứng dụng khu vực Trung tâm dữ liệu – Khu vực Đông Dương, Bộ phận IT – Công ty Schneider Electric

 • TS. Robert Pepper, Giám đốc Khối Kế hoạch và Chính sách kết nối toàn cầu, Facebook

 • Bà Mariam Jaafar, Thành viên Ủy ban kinh tế tương lai Singapore, Giám đốc điều hành Boston Consulting Group

 • Ông Sreenidhi Thubanakere, Giám đốc, Khối Tư vấn Quản trị, PwC khu vực Đông Nam Á

 • PGS.TS. Thatchavee Leelawat, Phó Hiệu trưởng Đại học ĐH Mahidol (Thái Lan)

18:00

KẾT THÚC HỘI THẢO

XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH BỀN VỮNG
TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4

13:00 – 17:30 | Diễn ra song song với Chuyên đề 1, 3, 4

 

13:00

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU & THAM QUAN TRIỂN LÃM

13:30

TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
Đại diện Ban Tổ chức

13:35

PHÁT BIỂU KHAI MẠC VÀ ĐỀ DẪN
Ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

13:55

PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VIỆT NAM
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

14:15

Một số vấn đề cần quan tâm khi xây dựng bộ tiêu chuẩn cho thành phố thông minh
Bà Samia Melhem
, Trưởng Ban Phát triển số, Ngân hàng Thế giới

14:35

Kiến trúc ICT cho thành phố thông minh
Ông Lê Quốc Hữu
, Kiến trúc sư trưởng về Smart City, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)

14:55

Xu hướng phát triển hạ tầng số cho đô thị thông minh tại Việt Nam trong CMCN 4.0
Ông Martin C. Yates
, Giám đốc Công nghệ, Đô thị số & An ninh nội địa, Dell EMC

15:15

Giải pháp EcoStruxure Building cho Thành phố thông minh
Ông Jeffrey Yap
, Giám đốc Bộ phận Giải pháp quản lý Tòa nhà – KV Đông Á & Nhật Bản – Schneider Electric

15:35

TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO

15:50

Khuyến nghị chính sách cho xây dựng một số đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam
Ông Denis Brunetti
, Đồng Chủ tịch, Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam

16:10

Phát triển hạ tầng đô thị thông minh và vai trò của hệ thống giao thông thông minh
Ông Phan Thanh Sơn
, Giám đốc công nghệ, Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT, Tập đoàn FPT

16:30

Khai thác sức mạnh của Công nghiệp 4.0 để xây dựng các thành phố thông minh và bền vững
Ông Glenn Hughes,
Lãnh đạo Dịch vụ tư vấn Đầu tư & Cơ sở Hạ tầng, PwC Việt Nam

16:50

Xu hướng quy hoạch áp dụng Smart City – Kinh nghiệm và thực tế
Chuyên gia từ Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu – AVSE Global

17:00

THẢO LUẬN

Điều hành (dự kiến): Vụ trưởng Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông

THÀNH PHẦN KHÁCH MỜI:

 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

 • Bà Samia Melhem, Trưởng Ban Phát triển số, Ngân hàng Thế giới

 • Ông Lê Quốc Hữu, Kiến trúc sư trưởng về Smart City, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)

 • Ông Phan Thanh Sơn, Giám đốc công nghệ, Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT, Tập đoàn FPT

 • Ông Đoàn Văn Hiển, Giám đốc điều hành về sản phẩm điện khí hoá, ABB

 • Ông Martin C. Yates, Giám đốc Công nghệ, Đô thị số & An ninh nội địa, Dell EMC

 • Ông Glenn Hughes, Lãnh đạo Dịch vụ tư vấn Đầu tư & Cơ sở Hạ tầng, PwC Việt Nam

 • Chuyên gia từ Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu – AVSE Global

17:30

KẾT THÚC HỘI THẢO

PHÁT TRIỂN NỀN SẢN XUẤT THÔNG MINH: TẦM NHÌN VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
13:00 – 17:30 | Diễn ra song song với Hội thảo Chuyên đề 1, 2, 4

 

13:00

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU & THAM QUAN TRIỂN LÃM

13:30

TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
Đại diện Ban Tổ chức

13:35

PHÁT BIỂU KHAI MẠC VÀ ĐỀ DẪN HỘI THẢO
Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương

13:50

PHÁT BIỂU & BÁO CÁO CHÍNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
Chủ đề dự kiến:Đánh giá mức độ sẵn sàng tiếp cận và tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Việt Nam và các đề xuất chính sách
Trình bày: Đại diện Bộ Công thương

14:05

Kinh nghiệm quốc tế về triển khai công nghiệp 4.0
Ông Jonathan Ng
, Tổng Giám đốc Trung tâm Năng lực số (DCC), McKinsey & Co Singapore

14:25

Mô hình sản xuất chất lượng cao ứng dụng công nghệ 4.0 của VinFast
Ông Võ Quang Huệ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VinGroup – Phụ trách VinFast

14:45

Ứng dụng công nghệ số và công nghệ 4.0 trong tối ưu hoá lợi nhuận
Bà Nirupa Chander
, Giám đốc Ban Dịch vụ số, ABB Singapore

15:05

TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO

15:20

Nắm bắt cơ hội từ Cách mạng công nghiệp 4.0
Ông Elvin Ng
, Tổng Giám đốc phụ trách nhóm giải pháp Internet Công nghiệp, Advantech khu vực Đông Nam Á

15:40

Khai thác tiềm năng của nền Công nghiệp 4.0
Ông Guru Mallikarjuna
, Tổng Giám đốc, Tập đoàn Bosch

16:00

Nhà máy số – con đường hướng tới nền công nghiệp 4.0
Ông Tindaro Danze
, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc phụ trách lĩnh vực Công nghiệp, Siemens Việt Nam

16:20

Quản trị rủi ro và tuân thủ về phát triển giải pháp thông minh trong IIoT
Ông Stanley Eu, Giám đốc khu vực Đông Nam Á , Parasoft

16:40

Tối ưu hoá vận hành thông qua sản xuất thông minh
Ông Louis LOH Tze Wei
, Giám đốc phụ trách về giải pháp sản xuất, Dassault Systèmes khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

17:00

THẢO LUẬN

Điều hành: Đại diện Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

 • Lãnh đạo Bộ Công thương

 • Ông Jonathan Ng, Tổng Giám đốc Trung tâm Năng lực số (DCC), McKinsey & Co Singapore

 • Ông Võ Quang Huệ, Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn VINGROUP

 • Ông Elvin Ng, Tổng Giám đốc phụ trách nhóm giải pháp Internet Công nghiệp, Advantech khu vực Đông Nam Á

 • Ông Guru Mallikarjuna, Tổng Giám đốc, Bosch Việt Nam

 • Ông Louis LOH Tze Wei, Giám đốc phụ trách về giải pháp sản xuất, Dassault Systèmes khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

17:30

KẾT THÚC HỘI THẢO

BƯỚC TIẾN MỚI TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4
13:00 – 17:30 | Diễn ra song song với Chuyên đề 1, 2, 3

 

13:00

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU & THAM QUAN TRIỂN LÃM

13:30

TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
Đại diện Ban Tổ chức

13:35

PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương

13:45

PHÁT BIỂU CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

14:00

PHÁT BIỂU CỦA BỘ TÀI CHÍNH
Lãnh đạo Bộ Tài chính

14:15

Báo cáo tổng quan về tác động của CMCN 4.0 đến lĩnh vực ngân hàng – tài chính và các đề xuất chính sách
Ông Phạm Tiến Dũng
, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, NHNN Việt Nam

14:35

Ứng dụng công nghệ số trong hạ tầng thanh toán bán lẻ
Ông Nguyễn Hưng Nguyên, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật – Công ty CP Thanh Toán Quốc Gia Việt Nam (NAPAS)

14:55

Chuyển đổi theo định hướng dữ liệu trong các dịch vụ tài chính
Ông Lương Tuấn Thành
, Giám đốc Công nghệ, Công ty Tích hợp Hệ thống CMC (CMC SI)

15:15

Vai trò của giải pháp trí tuệ nhân tạo và robotics trong ngân hàng 4.0
Ông Trần Nhật Khanh, Giám đốc Đầu tư Công nghệ, VinaCapital

15:35

TIỆC TRÀ & NGHỈ GIẢI LAO

15:50

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển dịch vụ ngân hàng trực tuyến
Ông Lê Xuân Vũ, Thành viên Ban Điều hành Ngân hàng TMCP Quân đội

16:10

Bảo mật Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính
Ông Ken Ang,
Chuyên gia Chiến lược về giải pháp, CA Technologies khu vực Đông Nam Á

16:30

THẢO LUẬN

Điều hành: Ông Phạm Văn Thinh, Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam

THÀNH PHẦN KHÁCH MỜI:

 • Đại diện từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài Chính

 • Ông Albert Antoine, Chuyên gia cao cấp về AI và công nghệ

 • Ông Lê Xuân Vũ, Thành viên Ban Điều hành Ngân hàng TMCP Quân đội

 • Ông Lương Tuấn Thành, Giám đốc Công nghệ, Công ty Tích hợp Hệ thống CMC (CMC SI)

 • Ông Ken Ang, Chuyên gia Chiến lược về giải pháp, CA Technologies khu vực Đông Nam Á

 • Ông Vũ Duy Thức, Chuyên gia CNTT (Trí tuệ nhân tạo)

17:30

KẾT THÚC HỘI THẢO

(Chương trình Hội thảo dự kiến)