Ban chỉ đạo Hội thảo

Lãnh đạo Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương trực tiếp chỉ đạo:

Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 – Industry Summit 2018 được sự chỉ đạo trực tiếp của Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Nguyễn Văn Bình
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Ban Chỉ đạo Diễn đàn cấp cao và Triển lãm  quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2018 – Industry 4.0 Summit 2018

Trưởng Ban Chỉ đạo:
Đồng chí Cao Đức Phát
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương kiêm Phó Trưởng Ban chỉ đạo,

Tổ trưởng Tổ Biên tập xây dựng Đề án.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thường trực:
Đồng chí Chu Ngọc Anh
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
chủ trì chỉ đạo công tác triển lãm công nghệ 4.0

trong khuôn khổ sự kiện.

Các Phó Trưởng Ban chỉ đạo:

Đồng chí
Mai Tiến Dũng
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Đồng chí
Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng Bộ Công Thương

Đồng chí
Trương Minh Tuấn
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Đồng chí
Nguyễn Đức Chung
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Đồng chí
Ngô Văn Tuấn
Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Các ủy viên Ban Chỉ đạo:

Đồng chí Nguyễn Kim Anh
Phó Thống đốc NHNN Việt Nam

Đồng chí Phạm Đại Dương
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Đồng chí Đỗ Thắng Hải
Thứ trưởng Bộ Công thương

Đồng chí Phan Tâm
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông